Նաիրի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նաֆթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900115101207150000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար (Եղվարդ) 9001151010581500Ամսական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 9001151012155000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90011510124950000Տարեկան  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90011510136350000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա - համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Եղվարդ) 90011510135530000Տարեկան  Ընտրել
1148 Սգո արարողությունների մատուցման ծառայություն (Եղվարդ) 900115003395375000Տարեկան  Ընտրել
1135Ա բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար (Զովունի) 90011500180310000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նաֆթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Զովունի) 900115001498150000Տարեկան  Ընտրել
1139Գ - համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Զովունի) 90011500176130000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար (Զովունի) 9001151062221500Ամսական  Ընտրել
1148Ա Սգո արարողությունների մատուցման ծառայություն (Զովունի) 900115001217250000Տարեկան  Ընտրել
1139Դ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նաֆթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Զորավան) 90011511707010000Տարեկան  Ընտրել
1142Բ թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար (Զորավան) 9001151172111500Ամսական  Ընտրել
1139Ե զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նաֆթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Բուժական) 900115113186100000Տարեկան  Ընտրել
1137Զ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ )  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվութ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում (26-ից մինչև 50քմ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (50-ից մինչև 100 քմ)  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (200-ից 500 քմ)  12600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500 և ավելի քմ) Եղվարդ, Զովունի  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ )  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26 մինչև 50քմ )  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (50 քմ մինչև 100քմ)  6600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (100 քմ մինչև 200քմ)  10100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ձ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (200 քմ մինչև 500քմ)  12600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500քմ-ից ավել)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ Համայնքի տարածքում ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն առևտրի օբյեկտների համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Համայնքի տարածքում ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն բաղնիքների համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Համայնքի տարածքում ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն վիճակախաղերի համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1146Բ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Մինչը 26 քմ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(50-ից մինչև 100 քմ)  11200Եռամսյակային  Ընտրել
1140Զ Համայնքի տարածքում ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1146Ե -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(100-ից մինչև 200 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(200-ից մինչև 500 քմ)  22500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (500 քմ-ից ավել)  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ը Ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Մինչը 26 քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Մինչը 26 քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-50 քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-50 քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Զ Սեղմված բնական կամ հեղուկայված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Եղվարդ)  200000Տարեկան  Ընտրել
1139Է Սեղմված բնական կամ հեղուկայված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Զովունի) 900115000169200000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ